A Coward Dies a Thousand Deaths, a Brave Man Dies But Once. - Medgar Evers

Oheiset kirjoitukset käsittelevät enimmäkseen monikulttuuria, maahanmuuttoa ja islamia - usein mediakriittisesti. Kyseessä on kokoelma verkkolehti Uuden Suomen Puheenvuoro-blogipalvelussa aiemmin julkaistuista blogikirjoituksista.

torstai 27. lokakuuta 2011

Suomen älymystö mahtuisi kuplavolkkariin

23.8.2009 00:19
Suomalainen sosiaalidemokratia on onnistunut tavoitteessaan. Kansa on tasapäistetty niin tehokkaasti ettei edes niin sanottu älymystö erotu mitenkään normimedian politrukeista ja pullasorsiksi kesytetyistä apuraha-ajattelijoista. Suomesta on tullut halukkaiden henkinen Uus-DDR, jossa kukaan ei suostu olemaan ensimmäinen totuudenpuhuja. Ongelmia ei suostuta tiedostamaan tai niihin pureudutaan kosmeettisesti. Mistään ei oteta enää vastuuta. Hesarin etusivu kertoo olennaisen niin sanotusta ajattelevasta Suomesta: päivän maksettu mainos on aina tärkeämpi kuin päivän ykkösuutinen. Se on maan tapa.
.
Demlan suojelemassa Suomessa on monen asian suhteen hyväksytty vain yksi itsesensuroitu julkinen mielipide ja median avulla tarkoin rajattu totuus. Kaikki muu julkinen puhe on väärää ja rikollista. Oikeasti vapaassa maailmassa oikean älymystön tunnistaa ajattelusta joka rikkoo totuttuja kaavoja. Aito älymystö ei kumartele kuvia tai kehrää jos sitä silittää taantumuksen käsi. Oikea älymystö ei toimi miellyttääkseen vallankahvassa kiinni roikkuvia. Se ei pelkää tuoda ikäviäkään asioita päivänvaloon.
.
Tässä tunkkaisessa ajassa näkyy silti kirkastuvaa tunnelin päässä ja tuo valonlähde on netti. Kaavoihinsa kangistunut valtamedia on haastettu nyt sellaisella voimalla jota se ei ymmärrä alkuunkaan. Mediataloissa ei osata lukea enää ajan merkkejä ja niiden mahtipontisista ennustuksista tulee tuoreita vitsejä muutamassa minuutissa. Käykääpä vilkaisemassa vaikkapa Hommafoorumilla.
Suomen oikea älymystö on niin harvalukuinen, että se mahtuisi yhteen kuplavolkkariin. Yksi filosofikin on tuossa joukossa, eli Jukka Hankamäki. Hän on myös helsinkiläinen tietokirjailija, tutkija ja filosofian tohtori. Hankamäen uusin teos on nimeltään Sensuurin Suomi - Filosofisesti korrekteja kolumneja arkipäivän ajatusrikoksista. 
Jo pelkkä teoksen käsittelemien aihepiirien lukeminen herättää omat lukuhaluni. Tämä kirja pitää hankkia luettavaksi. Tässä otteita teoksen aihepiireistä:
1) Miksi sananvapaudesta on tullut suomalaisen yhteiskunnan kipukohta?
2) Miksi poliittinen korrektius on uhka tieteelle ja demokratialle?
3) Kuinka ihmisoikeuksiin vetoamalla kavennetaan perusoikeuksia?
4) Miksi ministerit valehtelevat ja missä asioissa?
5) Minkälaisista teoista ”kansanryhmää vastaan kiihottaminen” voi teonteoreettisesti koostua?
6) Miten ajatus ihmisrotujen olemassaolosta poikkeaa rasismista eli rotusorrosta?
7) Miksi kunnianloukkauksista tehtiin peräti 3600 rikosilmoitusta viime vuonna?
8) Miten julkaisukynnyksen aleneminen internetissä edistää totuuden esille pääsyä?
9) Miksi väärät ja virheellisetkin näkemykset pitää voida sanoa ilman rangaistuksen uhkaa?
10) Mitä tarkoitetaan Karl R. Popperin fallibilismilla?
11) Miksi Noam Chomsky puolusti holokaustin kiistäjän oikeutta sanoa asiansa?
12) Miksi sensuroiduista asioista tulee ”kiellettyjä totuuksia”?
13) Miksi vaiennettujen asioiden kannatus lähtee lentoon?
14) Millä tavoin jälkikäteissensuuri muuttuu ennakkosensuuriksi?
15) Miksi rangaistuksen uhka ohjaa ihmisiä itsesensuroimaan ajatuksiaan?
16) Kuinka lapsipornografian estämiseen tähtäävää lakia käytetään keppihevosena ennakkosensuurijärjestelmän luomisessa?
17) Miksi ennakkosensuuria on ehdotettu laajennettavaksi rasismiin, väkivaltaan, tekijänoikeuteen ja uhkapeleihin?
18) Miksi kaiken saa sanoa, kunhan on samaa mieltä viranomaisen kanssa?
19) Miksi yhteiskunnassamme ovat entistä useammin vastakkain kansalaisten ja viranomaisten napit?
20) Miksi julkiselta vallalta murenee legitimiteetti?
21) Miksi viranomaisten pitäisi käyttää ensisijaisesti muita kuin juridisia keinoja kritiikkiin vastaamiseen?
22) Millä tavoin vähemmistövaltuutettu on puolueellinen ja tuottaa epäluottamusta kansanryhmien välille?
23) Miksi vähemmistövaltuutetun toimiston alaan ei lueta seksuaalivähemmistöjen asioita lainkaan?
24) Mitä tarkoitetaan syrjintähierarkioilla?
25) Miksi yksilöiden väliset erot ovat merkittävämpiä kuin etnisten ryhmien erot?
26) Miksi ihmisiä pitäisi arvioida heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa eikä heidän oletettujen ryhmäominaisuuksiensa mukaan?
27) Miksi ryhmäkohtainen arviointi on modernin rasismin muoto?
28) Kuinka puolusteleminen nöyryyttää?
29) Miksi rasismiin on syynä ajattelematon maahanmuuttopolitiikka eikä kansallismielisiksi väitettyjen ryhmien toiminta?
30) Miksi sananvapaus toteutuu nimenomaan ikäviksi koettujen asioiden lausumisessa?
31) Miksi ongelmattomien asioiden sanomiseen ei tarvita mitään vapautta?
32) Miksi vähäisetkin sananvapauden rajoitukset avaavat tien laajemmille sananvapauden loukkauksille?
33) Miksi sananvapaus ei ole toissijainen oikeus vaan tärkeä perusoikeus, josta muiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippuu?
34) Miksi ihmisarvo punnitaan sananvapaudessa (eli mielipiteen- ja ilmaisunvapaudessa)?
35) Miksi lehdistönvapaus (eli median vapaus toimia hallitusvallasta riippumatta) ei toteudu Suomessa?
36) Minkälaista vispilänkauppaa toimittajien ja poliitikkojen välillä vallitsee?
37) Miksi välittävää mediaa ei enää tarvita internetin aikakaudella?
38) Miksi Julkisen sanan neuvosto ei arvostele tiedotusvälineitä, vaan se arvostelee niitä ihmisiä, jotka arvostelevat tiedotusvälineitä?
39) Miksi Suomen Kustannusyhdistys ei ole kirjailijoiden eikä lukijoiden asianajaja vaan kustantajien käsikassara?
39) Kuinka kustantamoissa harjoitetaan sensuuria?
40) Miksi sananvapauden ei pidä olla median oikeutta päättää, mitä julkaistaan, vaan sen pitää olla lähettäjien oikeutta sanoa sekä vastaanottajien oikeutta tietää?
41) Miksi Helsingin Sanomat aliarvioi lukijoitaan tarkoitushakuisella kirjoittelulla?
42) Miksi Yleisradiossa vallitsee edelleen Repo-radion perinne?
43) Miksi Petri Peltonen ja Mikko Ellilä ovat sananvapauden marttyyreita – ja mitä he olisivat ilman sensuuria?
44) Millä tavoin Jussi Halla-ahon ajattelu ja toiminta poikkeavat tai eivät poikkea tavanomaisesta tieteellisestä toiminnasta?
45) Mitä eroa on kriittisellä intellektuaalisella ajattelulla ja sovinnaisella ideologialla?
46) Miksi filosofinen ajattelu ja poliittinen korrektius voivat ajautua vain konfliktiin?
47) Miksi Suomessa ei suvaita intellektuelleja?
48) Miksi valtionhallinnon ja tieteen virkamiehet ovat yleensä pölvästejä?
49) Minkälaista on intellektuelliksi tulemisen sosiodynamiikka?
50) Mikä velvoittaa suomalaisia virkamiehiä haastamaan toisia suomalaisia ihmisiä oikeuteen ajatusrikoksista?
51) Miksi poliittiset näytösoikeudenkäynnit ovat lisääntyneet?
52) Miksi Euroopan unionin jäsenmaihin on säädetty ideologisia lakeja?
53) Mitä vikaa on valtionsyyttäjän toiminnassa?
54) Miksi tietoyhteiskuntapuolueet sekä sähköisiä oikeuksia ja sananvapautta puolustavat järjestöt ovat tulleet elintärkeiksi?
55) Miksi perinteisissä puolueissa ei ymmärretä eikä haluta ymmärtää nykyaikaisesta viestintätekniikasta mitään?
56) Kuinka massamedian aikakausi tuotti yhteisen kansalaisuuskokemuksen, jolla ihmisiä hallittiin?
57) Miksi mahdollisuudet ihmisten manipulointiin joukkotiedotuksen keinoin ovat vähentyneet?
58) Miksi kansanvalta toteutuu nykyään internetissä: vapaassa viestinnässä, mielipiteenmuodostuksessa ja kokoontumisessa?
59) Millä tavoin kansalaisuuden kokemukset, poliittisen osallistumisen mahdollisuudet ja ihmisten subjektiviteetti ovat kehittyneet netissä tapahtuvan vapaan viestinnän ansiosta?
60) Miksi julkinen valta toimii epäviisaasti koettaessaan rajoittaa suoran kansanvallan ja poliittisen osallistumisen muotoja?
61) Miksi demokraattinen poliittinen valta = internetissä tapahtuva viestintä?
62) Kuinka Eurostoliiton viranomaiset saavat sananvapauden katoamaan omilla sosialisminpunaisilla sukkapuikoillaan?
63) Miksi mies sanoo asiat eri tavalla kuin nainen?
64) Kuinka tiedeyhteisö valehtelee itselleen?
65) Mitä on akateeminen sensuuri?
66) Miksi sananvapaudesta kannattaa pitää kiinni?
.
Kirjan voi tilata täältä