A Coward Dies a Thousand Deaths, a Brave Man Dies But Once. - Medgar Evers

Oheiset kirjoitukset käsittelevät enimmäkseen monikulttuuria, maahanmuuttoa ja islamia - usein mediakriittisesti. Kyseessä on kokoelma verkkolehti Uuden Suomen Puheenvuoro-blogipalvelussa aiemmin julkaistuista blogikirjoituksista.

torstai 27. lokakuuta 2011

Mitä islamista on hyvä tietää?

19.1.2009 01:24
Mikä yhteys on isla­milla ja kunniamur­hilla? Keitä ovat apinoiden ja sikojen jälkeläiset? Mitä tarkoittaa abrogaatio ja miksi muslimit vaikenevat siitä län­nen mediassa?
Miksi avi­onrikkoja tulee  sharia’n mukaan kivittää, eikä kivi­tystä saa korvata hirttämisellä, mes­taamisella tai am­pumisella? Onko muslimilla oikeus elää, jos hän ei ru­koile? Mitä on taqiyya? Miksi verikosto on Allahin mukaan välttämätöntä? Miksi musli­mit syyllistyvät poik­keuksellisen paljon raiskauksiin ei-mus­li­mi­mais­sa?
Miksi vuo­sit­tain kym­menet tuhannet kantaväestöön kuu­luvat ruot­­sa­laiset ja hollantilaiset joutuvat pa­ke­ne­maan koti­seu­duiltaan ja mitä te­ke­mis­tä muslimeilla on asian kanssa? Näihin ja moniin muihin ky­symyksiin löydät vas­tauk­sen täs­tä artikkelista:
http://www.aikapommi.wordpress.com/